Krepšelyje nėra produktų.

#Aktoriai

Gimimo data: 1932 07 02
Gimimo vieta: Kaunas

Išsilavinimas:
1957 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją

Darbas:
Nuo 1963 m. Klaipėdos dramos teatro aktorius
1956–1963 m. Marijampolės (tuometinio Kapsuko) dramos teatro aktorius

Vaidmenys Klaipėdos dramos teatre:
2015 m. Benigsenas. A. Juozaitis „Karalienė Luizė“, rež. G. Padegimas
2015 m. Senasis Ekdalis. H. Ibsen „Laukinė antis“, rež. R. Rimeikis
2011 m. Direktorius Humelis; Senis. A. Strindberg „Šmėklos“, rež. G. Varnas
2008 m. Hamletas. „Mano Hamletas“ pagal W. Shakespeare, rež. B. Kupreišvili
2008 m. Kunigas. S. Parulskio „Keltininkas“, rež. P. E. Budraitis
2007 m. Elgeta. A. Strindberg „Kelias į Damaską“, rež. O. Koršunovas
2006 m. Karalius Mindaugas. Just. Marcinkevičius „Mindaugas“, rež. G. Padegimas
2006 m. Karalius Lyras. W. Shakespeare „Karalius Lyras“, rež. A. Latėnas
2004 m. Tėvelis. M. von Mayenburg „Šaltas vaikas“, rež. O. Koršunovas
2003 m. Ponia Tautkrūša. „Tautkrūša“ pagal W. Schwab, rež. A. Giniotis
2003 m. Izidorius. S. Parulskis „Frank Kruk“, rež. R. Banionis
2002 m. Vordlis. Ch. Dickens „Pikviko klubo užrašai“, rež. S. Račkys
2002 m. Raštvedys. F. Molnár „Lilijomas“, rež. P. Gaidys
2001 m. Sotanvilis. Molière „Žoržas Dandenas, arba Apgautas vyras“ („Ožys“), rež. A. Giniotis
2001 m. Puntila. B. Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis“, rež. P. Gaidys
2000 m. Trileckis. A. Čechov „Nebaigta pjesė“, rež. R. Atkočiūnas
1999 m. Galiginas. S. Poškus „Prieš išskrendant į rojų“, rež. A. Lebeliūnas
1998 m. Podkoliosinas. N. Gogol „Vedybos“, rež. V. Pranulis
1998 m. Semas-80. P. Ustinov „Fotofinišas“, rež. R. Atkočiūnas
1997 m. Duonkepys. M. Pagnol „Duonkepio žmona“, rež. A. Lebeliūnas
1997 m. Spanguolė. W. Shakespeare „Daug triukšmo dėl nieko“, rež. P. Gaidys
1997 m. Portje. J. P. Sartre „Už uždarų durų“, rež. R. Atkočiūnas
1996 m. Augėjas. F. Dürrenmatt „Heraklis ir Augėjo tvartai“, rež. R. Atkočiūnas
1995 m. Tėvas. J. Anouilh „Romeo ir Žaneta“, rež. P. Gaidys
1993 m. Vadas; Smuklės šeimininkas. D. Wasserman, D. Darion „Žmogus iš La Mančos“, rež. A. Vizgirda
1991 m. Sokratas. S. Canev „Paskutinė Sokrato naktis“, rež. A. Pociūnas
1991 m. Isidoras. K. Goldoni „Kjodžos kivirčai“, rež. A. Ragauskaitė
1988 m. Simonas Daukantas. K. Saja „Žemaičių piemuo“, rež. P. Gaidys
1988 m. Krepas. S. Beckett „Paskutinė Krepo juosta“, rež. P. Gaidys
1986 m. Stardas. V. Krėvė „Skirgaila“, rež. A. Ragauskaitė
1985 m. Napaleonas. F. Bruckner „Napoleonas Pirmasis“, rež. P. Gaidys
1984 m. Mindaugas. Just. Marcinkevičius „Saulė ir jos žemė“, rež. P. Gaidys
1983 m. Šmulka. Šatrijos Ragana „Sename dvare“, rež. K. Kymantaitė
1982 m. Prochoras Železnovas. M. Gorkij „Vasa Železnova“, rež. P. Gaidys
1982 m. Andriuščenka. V. Merežko „Nakties žaidimai“, rež. P. Gaidys
1981 m. Vyrinas. V. Merežko „Proletarinis laimės malūnas“, rež. P. Gaidys
1980 m. Žmogus. Just. Marcinkevičius „Katedra“, rež. P. Gaidys
1979 m. Kristofersonas. E. O’Neill „Anė Kristi“, rež. P. Gaidys
1979 m. Tautvilas. Vydūnas „Pasaulio gaisras“, rež. G. Černiauskas
1978 m. Satinas. M. Gorkij „Dugne“, rež. P. Gaidys
1977 m. Zamšavas. K. Saja „Melų diena“, rež. P. Gaidys
1977 m. Dionizijas Dženonis. L. Pirandello „Henrikas IV“, rež. G. Mackevičius
1976 m. Mažvydas. Just. Marcinkevičius „Mažvydas“, rež. P. Gaidys
1976 m. II partneris. J. Glinskis „Po Svarstyklių ženklu“, rež. P. Gaidys
1975 m. Virėjas. B. Brecht „Motušė Kuraž“, rež. P. Gaidys
1975 m. Vienuolis. Just. Marcinkevičius „Čičinskas“, rež. P. Gaidys
1974 m. Aristarchas. V. Šukšin „Energingi žmonės“, rež. V. Melnikas
1974 m. Mykalojus. B. Sruoga „Milžino paunksmė“, rež. P. Gaidys
1973 m. Tėvas; Seneliukas. M. Fermo „Durys pyška“, rež. P. Gaidys
1973 m. Peteras Širas. F. Taro „Antkapis su kaspinu“, rež. P. Gaidys
1973 m. Juokdarys. J. Grušas „Barbora Radvilaitė“, rež. B. Gražys
1972 m. Kučiumovas. A. Ostrovskij „Pasiutę pinigai“, rež. T. Kalvelienė
1972 m. Menenijus Agripa. W. Shakespeare „Koriolanas“, rež. P. Gaidys
1971 m. Šatunovas. L. Žuchovickij „Tostas už Kolumbą“, rež. B. Gražys
1971 m. Psichologas. K. Binkis „Atžalynas“, rež. B. Gražys
1971 m. Tėvas. G. Kanovičius „Ilgas mirusiųjų gyvenimas“, rež. P. Gaidys
1970 m. Profesorius; Paslikas. K. Saja „Poliglotas. Abstinentas“, rež. P. Gaidys
1970 m. Režisierius. V. Majakovskij „Pirtis“, rež. P. Gaidys
1970 m. II Heroldas. A. Tolstoj „Auksinis raktelis“, rež. B. Gražys
1969 m. Trosas. J. Stravinskij „Spūsties valanda“, rež. P. Gaidys
1969 m. Pumpurinis. H. Gulbis „Čiūčia, liūlia, mažutėli“, rež. A. Migla
1969 m. Mindaugas. Just. Marcinkevičius „Mindaugas“, rež. P. Gaidys
1968 m. Skaitovas. Just. Marcinkevičius „Krintančios žvaigždės“, rež. P. Gaidys
1968 m. Šeštadienis. L. Ustinov, O. Tabakov „Snieguolė ir septyni nykštukai“, rež. K. Mačiulis
1968 m. Filosofas. E. Ranet „Kriminalinis tango“, rež. B. Gražys
1967 m. Nepažįstamasis. N. Hikmet „Legenda apie meilę“, rež. P. Gaidys
1967 m. Karfunkelis. I. Kočerga „Laikrodininkas ir višta“, rež. P. Gaidys
1967 m. Liudytojas. R. Kaugver „Meilės ir mirties metai“, rež. G. Ivanovas
1967 m. Tarnas. R. Markūnas „Didysis gintaras“, rež.: V. Paukštė, R. Markūnas
1966 m. Teiresijas. Sofoklis „Karalius Edipas“, rež. P. Gaidys
1966 m. Lega; Kapitonas. E. Voinič „Gylys“, rež. A. Žadeikis
1966 m. Bielskis. G. Kanovičius „Penketas ir teisiamojo žmona“, rež. P. Gaidys
1966 m. Sigis. C. Odets „Laimės vaikas“, rež. S. Čaikauskas
1965 m. Semionovas. E. Radzinskis „104 puslapiai apie meilę“, rež. N. Guseva
1965 m. Albinas Dūda. G. Kanovičius „Kaip jums sekasi, pramuštgalviai“, rež. P. Gaidys
1965 m. Liudvikas XIII. A. Diuma „Trys muškietininkai“, rež. P. Gaidys
1964 m. Albertas. A. Sastre „Madridas naktį nemiega“, rež. P. Gaidys
1964 m. Tarabilda; Reporteris. K. Saja „Gaidžio pentinai“, rež. P. Gaidys
1963 m. Vainonenas. V. Višnevskij „Optimistinė tragedija“, rež. P. Gaidys
1963 m. Štrobelis. F. Kunas „Nibelungų kreditas“, rež. A. Žadeikis
1963 m. Gudruolis. S. Čiurlionienė-Kymantaitė „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“, rež. A. Žadeikis
1963 m. Tarnas. K. Goldoni „Dviejų ponų tarnas“, rež. A. Martynovas

Vaidmenys Marijampolės dramos teatre:
1962 m. Pasiuntinys. A. Nikolaji „Būk vyras, Čelestinai!“, rež. P. Gaidys
1962 m. Viktoras Jeriochinas. D. Ugriumov „Lagaminas su etiketėmis“, rež. S. Čaikauskas
1962 m. Lordas Gardineras. V. Hugo „Marija Tiudor“, rež. S. Čaikauskas
1961 m. Anisimas. A. Kolomijec „Faraonai“, rež. S. Čaikauskas
1961 m. Kurčius. N. Hikmet „Damoklo kardas“, rež. S. Čaikauskas
1960 m. Advokatas. A. Blažek „Turtingas vakaras“, rež. R. Juknevičius
1960 m. Vladas Kalnius. R. Mikalauskaitė „Žmonės ir šešėliai“, rež. S. Čaikauskas
1960 m. Albertas Čaiversas. A. J. Cronin „Jupiteris juokiasi“, rež. S. Čaikauskas
1960 m. Djačokas. A. Čechov „Ragana“, rež. S. Čaikauskas
1960 m. Advokatas. A. Blažek „Turtingas vakaras“, rež. R. Juknevičius
1959 m. Vyriškis. A. Liives „Naujųjų metų naktį“, rež. S. Čaikauskas
1959 m. Sen Li. M. Brendo „Svetimieji šalyje“, rež. S. Čaikauskas
1958 m. Reporteris. B. Nušić „Misteris Doleris“, rež. A. Kupstas
1958 m. Jasa; Margus. A. Kitsberg „Vilkaitė“, rež. S. Čaikauskas
1958 m. Dėdė Vasia. V. Rozov „Džiaugsmo beieškant“, rež. R. Juknevičius
1958 m. Kazokų kapitonas. D. Ščelgov „Pūga“, rež. A. Poliakovas
1958 m. Grafas Frederikas. L. de Vega „Šuo ant šieno“, rež. S. Čaikauskas
1957 m. Senukas. J. Čyžius „Versmė“, rež. S. Čaikauskas
1957 m. Irbė. R. Blaumanis „Indranai“, rež. A. Kupstas
1957 m. Ponas Mare. A. Žari „Šeštasis aukštas“, rež. S. Čaikauskas
1956 m. Vilkiukas. J. Strachov „Draugai nelaimėje“, rež. A. Kupstas
1956 m. Sodukas. A. Vienuolis „Prieblandoje“, rež. J. Kavaliauskas
1956 m. Jasius; Gimnastikos mokytojas; Gimnazistas. K. Binkis „Atžalynas“, rež. S. Čaikauskas

Vaidmenys kino ir televizijos filmuose:
2015 m. Arno Titenis. „Edeno sodas“, rež. A. Puipa. „Studio2“
2011–2012 m. Aleksejus Genadjevicius. „Po mokyklos“, rež. Broliai Presniakovai ir A. Boltenko
2007 m. Adomas. „Mokinukė“, rež. J. Lingys
2003–2007 m. „Sunku būti Dievu“, rež. A. Germanas
1999 m. Patas. „Elzė iš Gilijos“, rež. A. Puipa
1995–2001 m. Vaišvila. „Giminės“, rež. S. Vosylius
1999 m. Patas. „Elzė“, rež. A. Puipa
1995–2001 m. Vaišvila. „Giminės“, rež. S. Vosylius
1993 m. „Ir jis pasakė jums sudie“, rež. A. Šiuša
1994 m. Milkus. „Žaibo nušviesti“, rež. A. Puipa
1992 m. Baldišius. „Džiazas“, rež. R. Banionis
1992 m. Dabulskis. „Šienapjūtė“, rež.: M. Giedrys, J. Pakulis, A. Jancoras
1992 m. Senis. „Tylos zona“, rež. A. Šiuša
1992 m. Leklendas. „Paslaptis“, rež. G. Beglovas
1991 m. Profesorius. „Ir visa, kas gyva…“, rež. J. Jelchovas
1991 m. Oberte. „Adaptacija“, rež. J. Šileikis
1991 m. Tatišcevas. „Ivanas Rūstusis“, rež. B. Blankas
1991 m. Profesorius. „Mirtis po burėmis“, rež. B. Durovas
1991 m. Ginekologas. „Austrų laukas“, rež. A. Černychas
1989 m. Vairuotojas. „Akimirkos“, rež. B. Giorgobiani
1989 m. Senis Bliacha. „Baigtis“, rež. N. Košelevas
1989 m. Teisėjas. „Idealus nusikaltimas“, rež. I. Voznesenskis
1988 m. Tardytojas. „Žibalo pardavėjo žmona“, rež. A. Kaidanovskis
1988 m. Dole. „Spaudos centras”, rež. S. Aranovičius
1987 m. Zabielskis. „Mėnulio pilnaties metas“, rež. A. Žebriūnas
1987 m. Moldersas. „Savaitgalis pragare“, rež. V. Žalakevičius
1986 m. Pšidirskis. „Benjaminas Kordušas“, rež. V. Bačiulis
1986 m. Bitininkas. „Linksmoji šeimynėlė“, rež. V. Kazačkovas
1986 m. Archeologas. „Išskleisti sparnai“, rež. A. Glagolevas
1986 m. Don Rebo. „Legenda apie Chočbarą“, rež.: A. Abakarovas, M. Ordovskis
1985 m. Geruolis. „Elektroninė bobutė“, rež. A. Puipa
1985 m. Cybinas. „Eksperimentas“, rež. R. Jarašauskas
1985 m. Daktaras. „Žmogaus iš „Mersedeso“ dosjė“, rež. G. Nikolajenka
1985 m. Lotynų kalbos mokytojas. „Šešiolikmečiai“, rež. R. Banionis
1985 m. Bordenas. „Advokatas“, rež. A. Pozdniakovas
1985 m. Daktaras. „Paprasta mirtis“, rež. A. Kaidanovskis
1984 m. Mokytojas. „Čia mūsų namai“, rež. S. Vosylius
1984 m. Paul Keller. „Pasipriešinimas“, rež. S. Aranovičius
1984 m. Pruncė. „Mano mažytė žmona“, rež. R. Banionis
1984 m. Neznamovas. „Sniegas birželyje“, rež. N. Košelevas
1984 m. Tėvas. „Post scriptum“, rež. A. Pozniakovas
1984 m. Svečias. „Jona“, rež. A. Kaidanovskis
1983 m. Dimitrijus Nikolajevičius. „Tema su variacijomis“, rež. R. Jarašauskas
1983 m. Valdininkas. „Moteris ir keturi jos vyrai“, rež. A. Puipa
1983 m. Profesorius. „Sodas“, rež. A. Kaidanovskis
1983 m. Voolas. „Sava kaltė“, rež. I. Usovas
1982 m. Pasakotojas. „Mėlynbarzdis“, rež. J. Janulevičiūtė
1981 m. Navikas. „Arkliavagio duktė“, rež. A. Puipa
1979 m. Jakštaitis. „Kelionė į rojų“, rež. A. Žebriūnas
1979 m. Banys. „Velnio sėkla“, rež. A. Puipa
1979 m. Bosvortas. „Rafertis“, rež. S. Aranovičius
1978 m. Hukas. „Veidas taikinyje“, rež. A. Grikevičius
1978 m. Daktaras. „Pasigailėk mūsų“, rež. A. Araminas
1978 m. Babelis. „Ypatingų žymių nėra“, rež. A. Bobrovskis
1978 m. Senis valkata. „Nebūsiu gangsteris, brangioji“, rež. A. Puipa
1976 m. Tėvas. „Seklio Kalio nuotykiai“, rež. A. Žebriūnas
1975 m. Kolagenas. „…ir kiti oficialūs asmenys“, rež. S. Aranovičius
1974 m. Kapitonas. „Jūreivių šuo“, rež. N. Košelevas
1973 m. Piešimo mokytojas. „Naktibalda“, rež. A. Žebriūnas
1972 m. Kalėjimo daktaras. „Tas saldus žodis – laisvė“, rež. V. Žalakevičius
1972 m. Petersonas. „Sulaužyta pasaga“, rež. S. Aranovičius
1972 m. Erikas. „Išlipti į krantą“, rež. K. Kiisk
1972 m. Vyskupas. „Herkus Mantas“, rež. M. Giedrys
1971 m. Mokytojas. „Visa teisybė apie Kolumbą“, rež. V. Žalakevičius
1970 m. Cezaris. „Ave, vita“, rež. A. Grikevičius
1969 m. Mokytojas. „Jausmai“, rež.: A. Dausa, A. Grikevičius

Apdovanojimai:

2017 m. „Auksinė gervė“ už viso gyvenimo nuopelnus nacionaliniam kinui
2012 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didysis kryžius
2009 m. „Auksinis scenos kryžius“ už geriausią 2008 m. dramos vaidmenį spektaklyje „Mano Hamletas“ (pagal V. Šekspyro dramą „Hamletas“)
2007 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija
2003 m. Klaipėdos kultūros magistro žiedas
2002 m. Vyriausybės meno premija
2000 m. Nepriklausomybės medalis
1998 m. „Šv. Kristoforo“ statulėlė už geriausią Lietuvos scenoje metų vaidmenį (Duonkepys – M. Panjolis „Duonkepio žmona“)
1998 m. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas
1982 m. Lietuvos liaudies artisto garbės vardas
1978 m. Valstybinė premija už Mindaugo, Mažvydo, Satino, kitus ryškiausius Lietuvos scenoje vaidmenis
1976 m. Lietuvos nusipelniusio artisto garbės vardas

Long arrow
grįžti atgal