Krepšelyje nėra produktų.

šiuo metu ieškome:
savanorių

Teatre visada laukiame kūrybiškų, mokančių dirbti komandoje ir meną mylinčių žmonių.

Šiuo metu ieškome:

Didesnių teatro renginių metu į pagalbą kviečiame savanorius – jais gali tapti bet kas, nepaisant amžiaus ar lyties. Svarbiausia noras geriau pažinti teatrą, bendrauti su jo kolektyvu. Teatro savanoriai prisideda prie sklandžios teatro įvykių tėkmės ir taip atsiduria ten, kur paprasti lankytojai niekada nepakliūna.

Tapti savanoriais galite užpildę šią formą:


aplikuoti

Bendrai:
Prisijunk prie komandos

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTAS (-Ė) 

Klaipėdos dramos teatras ieško komandos nario, kuris norėtų dirbti viešųjų pirkimų specialistu (e). Pareigybės lygis – A. Atlyginimas nuo 1116 Eur iki  2418 Eur (neatskaičius mokesčių).

Būsite atsakingi už:

 • viešųjų pirkimų, planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais, plano sudarymą pagal numatomas pirkimo vertes;
 • informacijos kaupimą apie įvykdytus ir vykdomus viešuosius pirkimus, jų metu sudarytas sutartis, faktinius mokėjimus patvirtinančias sąskaitas  faktūras, pirkimo sutarčių sudarymo ir įvykdymo terminus;
 • teatro vardu sudaromų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių rengimą ir vizavimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka sutarčių skelbimą CVPIS;
 • teatro darbuotojų konsultavimą viešųjų pirkimų klausimais;
 • viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, bei Centriniame perkančiosios organizacijos parengtame kataloge;
 • pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio teatro vadovo ir teatro vadovo pavaduotojo teisės ir bendriesiems klausimams pavedimus, susijusius su viešaisiais pirkimais.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
 • išmanote teisės aktus, reglamentuojančius teatro veiklą, viešuosius pirkimus, teisėsaugos institucijų bei atstovavimo teismuose tvarką, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
 • mokate dirbti MS Office paketu, MS Outlook, mokate naudotis viešojo administravimo institucijų duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis;
 • privalumas, jei turite viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimą ar patirties viešųjų pirkimų srityje perkančiojoje organizacijoje.

 Siūlome:

 • Darbo poziciją mylinčiam teatrą ir kultūrą;
 • jaunatvišką savo dvasia, laisvą, atvirą idėjoms, aktyviai kuriantį ir generuojantį naujus projektus kolektyvą;
 • būti pirmam (-ai), kuris (-i) pamatys visas premjeras;
 • darbo poziciją Klaipėdos kultūros lopšyje.

 

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu [email protected]

KASININKAS-ADMINISTRATORIUS (-Ė)

Klaipėdos dramos teatras ieško komandos nario, kuris 0,75 etatu (30 val. per savaitę) norėtų dirbti kasininku-administratoriumi (e). Pareigybės lygis – B. Atlyginimas – nuo 781,2 Eur iki 1395 Eur (neatskaičius mokesčių).

Būsite atsakingi už:

 • darbą su teatro bilietų pardavimo sistema, grynaisiais pinigais ir atsiskaitymais banko kortele;
 • patvirtintų pardavimo ataskaitų pildymą, pateikimą derinimui ir tvirtinimui;
 • pagalbą įsigyjant bilietus, atributiką ar kitas paslaugas gyvai ir internetu;
 • neapmokėtų užsakymų sekimą ir kontrolę;
 • bilietų, atributikos ar kitų paslaugų grąžinimo sekimą, kontrolę ir įgyvendinimą;
 • dalyvavimą viešuose renginiuose, siekiant parduoti bilietus į numatytus spektaklius bei kaupti kontaktus;
 • bilietus įsigijusių žiūrovų informavimą apie parodymo atšaukimą, pakeitimą ar perkėlimą;
 • kitus ne nuolatinius kultūrinės veiklos ir žiūrovų aptarnavimo padalinio vadovo, teatro vadovo pavedimus.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • „gyvenate kultūra“, o teatras – Jūsų erdvė!
 • mokate dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, mokate naudotis viešojo administravimo institucijų duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis;
 • esate susipažinęs (-usi) su teatro repertuare esančiais spektakliais;
 • jūsų mokslai, hobis, veikla yra susijusi su kultūra, o gal net teatru?
 • turite ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

Siūlome:

 • darbo poziciją mylinčiam teatrą ir kultūrą;
 • jaunatvišką savo dvasia, laisvą, atvirą idėjoms, aktyviai kuriantį ir generuojantį naujus projektus kolektyvą;
 • Ypač vieningą ir kompetentingą vadybos komandą.
 • Šešių darbo dienų, 30 valandų darbo savaitę. Darbo grafikas kintantis.

 

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu [email protected]

ne nuodėmė teatre
apsilankyti daugiau nei
vieną kartą
Long arrow