Krepšelyje nėra produktų.

Klaipėdos dramos teatras (toliau – KDT), siekdamas užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis Klaipėdos dramos teatro veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

Už korupcijos prevenciją Klaipėdos dramos teatre atsakingas asmuo:

  • Vadovo pavaduotoja teisės ir bendriesiems klausimams Dovilė Benetienė [email protected]

Klaipėdos dramos teatro korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2022–2023 metams

Klaipėdos dramos teatro 2022-2025 korupcijos prevencijos programa

Pareigybių, į kurias prieš priimant ar skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą specialiųjų tyrimų tarnybai pagal korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnį, sąrašas:

  1. Padalinių vadovai;
  2. Teisininkas;
  3. Viešųjų pirkimų specialistas;
  4. Personalo specialistas;
  5. Asmuo / asmenys, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

Teisės aktai, susiję su korupcijos prevencija

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir praneškite apie tai teisėsaugai.

Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. [email protected] arba užpildant pranešimo formą internete. Nuoroda

Pranešimą apie korupciją Klaipėdos dramos teatre galite pateikti paštu, elektroniniu paštu [email protected] arba atvykę į teatrą (Teatro g. 2, Klaipėda).

Privačių interesų deklaravimas

Klaipėdos dramos teatro dovanų politika

ne nuodėmė teatre
apsilankyti daugiau nei
vieną kartą
Long arrow