Krepšelyje nėra produktų.

Pareigybių, į kurias prieš priimant ar skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą specialiųjų tyrimų tarnybai pagal korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnį, sąrašas:

 1. Vadovo pavaduotojas teisės ir bendriesiems klausimams;
 2. Vyriausiasis finansininkas;
 3. Meno vadovas;
 4. Aktorių trupės vadovas;
 5. Kultūrinės veiklos ir žiūrovų aptarnavimo padalinio vadovas;
 6. Rinkodaros projektų vadovas;
 7. Scenos meno techninio padalinio vadovas;
 8. Pastatymų dalies vedėjas;
 9. Spektaklių aptarnavimo dalies vedėjas;
 10. Ūkio padalinio vedėjas;
 11. Viešųjų pirkimų specialistas;
 12. Asmuo / asmenys, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.
ne nuodėmė teatre
apsilankyti daugiau nei
vieną kartą
Long arrow