Krepšelyje nėra produktų.

Kas mes esame

BĮ Klaipėdos dramos teatras (Toliau – KDT) šia Privatumo politika nustato sąlygas, kurios taikomos Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko KDT. Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenys apie Duomenų valdytoją:
Biudžetinė įstaiga Klaipėdos dramos teatras,
Teatro g. 2, Klaipėda, LT-91247
Tel. 846 314 464
El. paštas Duomenų apsaugos pareigūnas Asta Monstavičienė [email protected].
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugojami VĮ „Registrų centro“ Klaipėdos filiale

Laikoma, kad Jūs susipažįstate ir išreiškiate savo sutikimą laikytis KDT Privatumo politikos, kai Jūs kiekvieną kartą apsilankote KDT interneto svetainėse www.kdt.lt ir  www.theatrium.lt, apsilankote KDT socialinių tinklų paskyrose, sutinkate gauti KDT tiesioginės rinkodaros parnešimus, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate. Kreipiatės kitu klausimu į KDT, įsigyjate KDT Lojalaus žiūrovo kortelę. Jūs, nesutikdami su kuria nors Privatumo politikos nuostata, parandate teisę lankytis Interneto svetainėse ir / ar atlikti aktyvius veiksmus KDT socialinių tinklų paskyrose, ar įsigyti KDT Lojalaus žiūrovo kortelę. Informuojame, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti.

Visus Jūsų asmens duomenis KDT tvarko laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – yra bet kokia apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kurią apie Jus renka KDT dėl šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų.

Kokia informacija ir kokiais tikslais renkama?

– vardas, elektroninio pašto adresas, kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate siųsdami užklausas KDT interneto svetainėse www.kdt.lt ir www.theatrium.lt. Jūsų pateikti duomenys naudojami tam, kad KDT galėtų atsakyti į Jūsų klausimus ir pateikti Jūsų prašomą informaciją.

– elektroninio pašto adresas, kurį Jūs savanoriškai nurodote KDT interneto svetainėse www.kdt.lt ir www.theatrium.lt užsakydami naujienlaiškius. El. pašto adresas naudojamas tam, kad KDT galėtų Jums pateikti naujienas ir įvairius pasiūlymus susijusius su KDT.

– vardas, pavardė, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris, asmens kodas ir kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate tik išimtiniais atvejais, kai tai yra būtina sąskaitai faktūrai už įsigytus bilietus išrašyti arba grąžinti pinigus už įsigytus bilietus. Šie duomenys yra privalomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

– vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, miestas, elektroninio pašto adresas, kuriuos Jūs pateikiate Teatro kasoje įsigydami KDT Lojalaus žiūrovo kortelę. Šie duomenys naudojami tam, kad galėtume pažinti lojalų teatro žiūrovą ir el. paštu siųsti naujienas susijusias su lojalaus žiūrovo kortele.

Visi Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su KDT, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais.

Užtikriname, kad KDT imasi tinkamų technologinių ir organizacinių priemonių, siekiant apsaugoti mums pateiktą Jūsų informaciją, o šie duomenys nėra ir nebus perduodami trečiosioms šalims. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tik Lietuvos Respublikos valstybei priklausančioms institucijoms, asmenims, kuriems yra pavesta vykdyti įstatymuose numatytas funkcijas. Įsipareigojame, kad nenumatyto saugos incidento atveju per 72 valandas informuosime Jus apie Jūsų duomenų saugumo būklę.

Už pateiktus duomenis, kuriuos KDT pateikiate socialinių tinklų priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), atsako socialinio tinklo valdytojas. KDT interneto svetainėse yra nuorodų į kitas interneto svetaines. KDT nėra atsakingas už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

KDT rekomenduoja perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla  klausimų dėl to kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Tiesioginė rinkodara

Tiesioginė rinkodara vykdoma tik asmenų, kurie yra sulaukę 16 metų amžiaus atžvilgiu.

Asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Jūsų sutikimą. Duomenys saugomi 10 metų nuo sutikimo gavimo, nebent teisės aktai nustato kitokius, ilgesnius saugojimo terminus.

Internetinėse svetainėse užsisakant naujienlaiškius, KDT siųs Jums naujausią reklaminę informaciją apie KDT. Tiesioginės rinkodaros tikslu KDT tvarko tik Jūsų elektroninio pašto adresą.

Kiti duomenys yra automatiškai surenkami trečiosios šalies „MailerLite“, kurios programinę įrangą naudojame naujienlaiškių siuntimui, naujienlaiškių gavėjų sąrašų sudarymui ir valdymui. „MailerLite“ turi prieigą prie duomenų, kuriuos surenkame apie Jus, ir juos naudoja, teikdama naujienlaiškio siuntimo paslaugą. Išsamią informaciją apie tai, kaip „MailerLite“ naudoja Jūsų duomenis, galite rasti čia: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

Jūs visada galite atsisakyti naujienlaiškio siuntimo paslaugos, spausdami mygtuką „Atsisakyti“, esantį kiekvieno naujienlaiškio apačioje.

Slapukai (cookies)

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Svetainės tam tikrą laiką prisimena Jūsų veiksmus ir nustatymus, kad Jums vėl apsilankius mūsų svetainėse nereikėtų jų įvesti pakartotinai.

Mūsų naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Aprašymas Trukmė Tipas
VISITOR_INFO1_LIVE Šį slapuką nustato „Youtube“. Naudojama įterptųjų „YouTube“ vaizdo įrašų informacijai stebėti svetainėje 5 mėnesiai Skelbimas
GPS Šį slapuką nustato „Youtube“ ir registruoja unikalų ID vartotojams sekti pagal jų geografinę vietą 30 minučių Analitinis
YSC Šiuos slapukus nustato „Youtube“ ir jie naudojami įterptų vaizdo įrašų peržiūrai stebėti. Atlikimas
IDE Naudojamas „Google DoubleClick“ ir saugo informaciją apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaine ir bet kokia kita reklama prieš apsilankydamas svetainėje. Tai naudojama vartotojams pateikti su vartotojui tinkamais skelbimais pagal vartotojo profilį. 1 metai Skelbimas

Jūsų teisės

Siekiant tinkamai įgyvendinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų teisės yra:

1. Teisė žinoti, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;

2. Teisė susipažinti su tvarkomais savo duomenimis;

3. Teisė reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius, netikslius Jūsų asmens duomenis;

4. Teisė sunaikinti Jūsų pateiktus asmens duomenis ir teisė „būti pamirštam“;

5. Teiės apriboti duomenų tvarkymą, esant vienai iš teisėtų priežasčių;

6. Teisė į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą, teisė gauti Jūsų asmens duomenis, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, teisė persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui;

7. Teisė kreiptis į atsakingą duomenų apsaugos instituciją bei pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo neteisėtumo;

8. Teisė atsisakyti KDT siunčiamų naujienlaiškių kreipiantis į KDT el. paštu [email protected] arba spaudžiant mygtuką „Atsisakyti“, esantį kiekvieno naujienlaiškio apačioje.

KDT siūlo prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su atsakingais KDT darbuotojais, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas. Prašymus dėl Jūsų Asmens duomenų privalote pateikti raštu (įskaitant pranešimą el. paštu, nurodytu Duomenų valdytojo kontaktuose). Atsakymus į Jūsų paklausimus pateiksime ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

KDT neteiks Asmens duomenų, jei Jūs nepatvirtinsite savo tapatybės, prašysite duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Lankytojui.

KDT gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Norėdami sužinoti, kokius duomenis esame apie Jus surinkę, arba paprašyti juos sunaikinti, rašykite adresu [email protected].

Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika įsigaliojo 2020 m. rugpjūčio 19 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir KDT veiklos pokyčius. Atnaujinę šią Privatumo politiką, apie pakeitimus informuosime interneto svetainėje www.kdt.lt.

ne nuodėmė teatre
apsilankyti daugiau nei
vieną kartą
Long arrow