Krepšelyje nėra produktų.

#Aktoriai

Gimimo data: 1949 03 20
Gimimo vieta: Kelmė

Išsilavinimas:

1971 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją

Darbas:

Nuo 1971 m. Klaipėdos dramos teatro aktorius

Vaidmenys Klaipėdos dramos teatre:

2016 m. Luidžis Pastorelis. E. de Filippo „Kalėdos Kupjelų namuose“, rež. P. Gaidys
2015 m. Jerichas. A. Juozaitis „Karalienė Luizė“, rež. G. Padegimas
2015 m. Relingas. H. Ibsen „Laukinė antis“, rež. R. Rimeikis
2011 m. Harperis. J. Kesselring „Aršenikas ir seni nėriniai“, rež. P. Gaidys
2010 m. Grafas Albafiorita. C. Goldoni „Mirandolina, arba Šiandien vaidiname Goldonį“, rež. G. Tuminaitė
2010 m. Vincė, sanitaras. G. Grajauskas „Mergaitė, kurios bijojo dievas“, rež. J. Vaitkus
2009 m. Leonardas. M. Panych „Septintasis aukštas“, rež. A. Lebeliūnas
2009 m. Korpačiovas. I. Turgenev „Įnamis“, rež. A. Lebeliūnas
2008 m. Diuseldorfas. E. E. Schmitt „Oskaras ir ponia Rožė“, rež. P. Gaidys
2007 m. Daukintis. K. Saja „Žemaičių stiprybė“, rež. K. Macijauskas
2006 m. Ežerinis ir žalčio pasiuntinys. J. ir D. Vaiškūnai „Eglė, žalčių karalienė“, rež. V. Landsbergis
2006 m. Kazys Gugis (Raganius). V. Krėvė „Raganius“, rež. K. Macijauskas
2006 m. Grafas Kentas. W. Shakespeare „Karalius Lyras“, rež. A. Latėnas
2004 m. Giedorius. I. Šeinius „Kuprelis“, rež. K. Macijauskas
2004 m. Bocmanas. J. Marcinkevičius „Princo, Bocmano ir Jungos nuotykiai“, rež. J. Lingys
2003 m. Vachmistras Dimpfelmozeris. O. Preussler „Plėšikas Hocenplocas ištrūksta į laisvę“, rež. K. Gudonytė
2003 m. Gobanas. A, Sastre „Pasmerktieji“, rež. G. Jaras
2003 m. Bosas; Policininkas; Ūkininkas. S. Parulskis „Frank Kruk“, rež. R. Banionis
2002 m. Dodsonas. Ch. Dickens „Pikviko klubo užrašai“, rež. S. Račkys
2002 m. Berkovičius; Seklys. F. Molnár „Lilijomas“, rež. P. Gaidys
2001 m. B. Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis“, rež. P. Gaidys
1999 m. S. Poškus „Prieš išskrendant į rojų“, rež. A. Lebeliūnas
1999 m. T. Wilder „Naktinio traukinio vagonas „Hajavata“, rež. G. Padegimas
1998 m. Semas. P. Ustinov „Fotofinišas“, rež. R. Atkočiūnas
1998 m. M. Maeterlinck „Žydroji paukštė“, rež. K. Žilinskas
1997 m. Sargybinis. W. Shakespeare „Daug triukšmo dėl nieko“, rež. P. Gaidys
1997 m. Antonenas. M. Pagnol „Duonkepio žmona“, rež. A. Lebeliūnas
1997 m. Plantjeras. B. M. Koltes „Sugrįžimas į dykumą“, rež. S. Varnas
1996 m. Juodaūsis. V. Jerofejev „Maskva – Petuškai“, rež. K. Macijauskas
1996 m. Rickus. M. Vainilaitis „Kilipštukas“, rež. B. Gražys
1996 m. Parlamentaras. F. Dürenmatt „Penktasis Heraklio žygdarbis ir Augėjo tvartai“, rež. R. Atkočiūnas
1995 m. S. Maršak „Katės namai“, rež. B. Gražys
1994 m. Grafas Lesteris. F. Schiller „Marija Stiuart“, rež. R. Steponavičiūtė
1994 m. Dėdė Bengtas. A. Lindgren „Pepė, Ilgoji Kojinė“, rež. G. Vyšniauskas
1993 m. Navickas. S. Šaltenis „Jasonas“, rež. A. Latėnas
1993 m. D. Wasserman, D. Darion „Žmogus iš La Mančos“, rež. A. Vizgirda
1992 m. F. Garcia Lorca „Kruvinos vestuvės“, rež. A. Vizgirda
1992 m. Maroko Princas. W. Shakespeare „Venecijos pirklys“, rež. P. Gaidys
1991 m. Patatias. D. Psaf „Reikia melagio“, rež. A. Vizgirda
1991 m. Bedarbis. B. Brecht „Geras žmogus iš Sezuano“, rež. A. Ragauskaitė
1991 m. T. Williams „Senasis kvartalas“, rež. P. Gaidys
1990 m. Čarlis Kulas. T. Capote „Žolyno arfa“, rež. A. Vizgirda
1990 m. Ezra Menonas. E. O’Neill „Elektrai skirta gedėti“, rež. A. Vizgirda
1989 m. Tupė – Birbikas. J. Glinskis „Nelabųjų raisto repeticija“, rež. J. Ivanauskas
1988 m. Fortūnatas; Obolenskis. K. Saja „Žemaičių piemuo“, rež. P. Gaidys
1987 m. Nikolajus. M. Roščin „Tik viltis“, rež. N. Adomėnaitė
1986 m. Kulikovas. L. Razumovskaja „Seserys“, rež. P. Gaidys
1986 m. Karys. V. Krėvė „Skirgaila“, rež. A. Ragauskaitė
1985 m. Traktoristas; Kaukė. E. Mikulėnaitė „Meilė“, rež. M. Karklelis
1985 m. Skaitovas. M. Karklelis „Tavo akys – akys mano Tėvynės“, rež. M. Karklelis
1985 m. Bialansas. Dž. Farkaras „Verbuotojas“, rež. A. Bagatyrytė
1985 m. Sekretorius. M. Kulišas „Amžinas maištas“, rež. P. Gaidys
1984 m. Ponas. A. Liobytė „Kupriukas muzikantas“, rež. M. Karklelis
1984 m. Galaktionas. A. Čchaidzė „Činario manifestas“, rež. M. Karklelis
1984 m. Algminas. J. Marcinkevičius „Saulė ir jos žemė“, rež. P. Gaidys
1983 m. Spūdis. Šatrijos Ragana „Sename dvare“, rež. K. Kymantaitė
1983 m. Kaimynas. V. Palčinskaitė „Aš vejuosi vasarą“, rež. A. Ragauskaitė
1983 m. Karbonas de Kastel Žalu. E. Rostan „Sirano de Beržerakas“, rež. P. Gaidys
1982 m. Markuševas. A. Kazancevas „Ir sidabro gija nutrūks“, rež. R. Steponavičiūtė
1982 m. Medžiotojas. J. Švarc „Paprastas stebuklas“, rež. R. Vikšraitis
1981 m. Pirmasis brolis. V. Merežko „Proletarinis laimės malūnas“, rež. P. Gaidys
1980 m. Albertas Jurjevičius. A. Kurgatnikovas „Kaltė“, rež. R. Vikšraitis
1980 m. Miestietis. Just. Marcinkevičius „Katedra“, rež. P. Gaidys
1979 m. Metis Berkas. E. O’Neill „Anė Kristi“, rež. P. Gaidys
1978 m. Vaska Pepelas. M. Gorkij „Dugne“, rež. P. Gaidys
1977 m. Maiklas Hendonas. M. Twain „Princas ir elgeta“, rež. H. Kalninš
1977 m. Jonas. Žemaitė „Marti“, rež. A. Žadeikis
1975 m. Virbas. Žemaitė „Petras Kurmelis“, rež. A. Žadeikis
1974 m. Zaremba. B. Sruoga „Milžino paunksmė“, rež. P. Gaidys
1974 m. Radvila Rudasis. J. Grušas „Barbora Radvilaitė“, rež. B. Gražys
1973 m. Neptūnas. E. Radzinskis „Monologas apie vedybas“, rež. P. Gaidys
1971 m. Antrasis vaikinas. A. Zurba „Nemylėk manęs“, rež. P. Gaidys

Long arrow
grįžti atgal
pasivaikščiok po
mūsų mintis
Long arrow