Krepšelyje nėra produktų.

ATSISVEIKINIMAS SU AKTORIUMI ALEKSANDRU ŠIMANSKIU

Aktoriui Aleksandrui Šimanskiui (1937 03 25 – 2022 12 05) tiktų daugybė epitetų: darbštus, patikimas, talentingas, išmintingas… Bet jei reikėtų apibūdinti visai trumpai – Aleksandras buvo geras žmogus. To retai pasitaikančio prigimtinio gerumo.
Savu jį laikė visi – jauni ir seni, intelektualai ir žemdirbiai, teatralai ir rašytojai. Užtekdavo vieno jo šilto žvilgsnio ir santūrios šypsenos, kad suprastum – prieš tave žmogus, kuriuo galima pasikliauti.
Daugelis žmonių, kuriems teko su Aleksandru nors trumpai pabendrauti, laikė jį savo draugu. Ir net retai susitinkant tas jausmas neapleisdavo – kad štai ir vėl sutikai seną bičiulį, su kuriuo taip neseniai iš širdies kalbėjaisi.
Ilsėkis ramybėje, mielas Aleksandrai. Ilgėsimės Tavęs – Tavo gerumo, Tavo šiltos šypsenos, Tavo talento.

Aktorius A. Šimanskis gimė 1937 m. Sedoje, Mažeikių rajone. 1960-aisiais baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, 1964 m. debiutavo Klaipėdos dramos teatro scenoje. Klaipėdos dramos teatre dirbo iki 2011 m., vaidino iki 2015 m. Sukūrė per šimtą vaidmenų įvairiuose spektakliuose. Vaidino ir radijo bei televizijos spektakliuose, sukūrė vaidmenų kine.

A. Šimanskis taip pat buvo žinomas skaitovas, plačiai dalyvavęs įvairiuose literatūriniuose renginiuose, vienas iš liaudies muzikantų ansamblio „Senoliai“ įkūrėjų.

ALEKSANDRO ŠIMANSKIO VAIDMENYS KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRE

1964 m. P. Maliarevskis „Batuotas katinas“, rež. V. Limantas
1964 m. V. Miliūnas „Marti“, rež. A. Žadeikis
1964 m. A. Žaliavužskis „Gylys“, rež. A. Žadeikis
1964 m. V. Šekspyras „Otelas“, rež. V. Jasinskas
1964 m. S. Čiurlionienė „12 brolių juodvarniais laksčiusių“, rež. A. Žadeikis
1964 m. K. Goldonis „Dviejų ponų tarnas“, rež. A. Martynovas
1964 m. V. Višnevskis „Optimistinė tragedija“, rež. P. Gaidys
1964 m. K. Saja „Gaidžio pentinai“, rež. P. Gaidys
1964 m. V. Rozovas „Džiaugsmo beieškant“, rež. V. Paukštė
1964 m. V. Bartko „Teiskite mus, žmonės“, rež. A. Žadeikis
1965 m. S. Radzinskis „Trys muškietininkai“, rež. P. Gaidys
1965 m. R. Šeridanas „Duenja“, rež. A. Žadeikis
1965 m. V. Zigmontė „Jūros vartai“, rež. A. Žadeikis
1965 m. E. Radzinskis „104 puslapiai apie meilę“, rež. N. Guseva
1965 m. K. Gocis „Karalius Elnias“, rež. P. Gaidys
1966 m. K. Odetsas „Laimės vaikas“, rež. S. Čaikauskas
1966 m. R. Markūnas „Paryžiau, Paryžiau!“, rež. B. Gražys
1966 m. Sofoklis „Karalius Edipas“, rež. P. Gaidys
1966 m. A. Vampilovas „Atsisveikinimas birželyje“, rež. V. Dapkūnas
1967 m. R. Markūnas „Didysis Gintaras“, rež.: V. Paukštė, R. Markūnas
1967 m. R. Kaugveras „Meilės ir mirties metai“, rež. G. Ivanovas
1967 m. J. Avyžius „Į stiklo kalną“, rež.: P. Gaidys, A. Žadeikis
1967 m. I. Kočerga „Laikrodininkas ir višta“, rež. P. Gaidys
1967 m. N. Hikmetas „Legenda apie meilę“, rež. P. Gaidys
1968 m. E. Ranetas „Kriminalinis tango“, rež. B. Gražys
1968 m. L. Ustinovas „Snieguolė ir 7 nykštukai“, rež. K. Mačiulis
1968 m. Just. Marcinkevičius „Krintančios žvaigždės“, rež. P. Gaidys
1969 m. Just. Marcinkevičius „Mindaugas“, rež. P. Gaidys
1969 m. H. Gulbis „Čiūčia liūlia, mažutėli“, rež. A. Migla
1969 m. M. Mitrovičius „Apiplėšimas vidurnaktį“, rež. B. Gražys
1969 m. R. Samuliavičius „Aidas“, rež. B. Gražys
1970 m. A. Tolstojus „Auksinis raktelis“, rež. B. Gražys
1970 m. V. Majakovskis „Pirtis“, rež. P. Gaidys
1970 m. R. Samulevičius „Nebylys“, rež. B. Gražys
1971 m. R. Stivensonas „Lobių sala“, rež. B. Gražys
1971 m. G. Kanovičius „Ilgas mirusiųjų gyvenimas“, rež. P. Gaidys
1971 m. K. Binkis „Atžalynas“, rež. B. Gražys
1972 m. R. Morkūnas „Tetos išdaigos“, rež. A Bubnelis
1972 m. V. Šekspyras „Koriolanas“, rež. P. Gaidys
1972 m. N. Dumbadzė „Nesirūpink mama“, rež. B. Gražys
1972 m. N. Ostrovskis „Pasiutę pinigai“, rež. T. Kalvelienė
1973 m. J. Grušas „Barbora Radvilaitė“, rež. B. Gražys
1973 m. O. Vaildas „Žvaigždžių berniukas“, rež. B. Gražys
1973 m. N. Fermo „Durys pyška“, rež. P. Gaidys
1974 m. B. Sruoga „Milžino paunksmė“, rež. P. Gaidys
1974 m. V. Šukšinas „Energingi žmonės“, rež. V. Melnikas
1974 m. V. Rozovas „Amžinai gyvi“, rež. P. Gaidys
1974 m. K. Kubilinskas „Molio Motiejukas“, rež. B. Gražys
1975 m. A. Vampilovas „Provincijos anekdotai“, rež. T. Kalvelienė
1975 m. J. Marcinkevičius „Čičinskas“, rež. P. Gaidys
1975 m. B. Brechtas „Motužė Kuraž“, rež. P. Gaidys
1975 m. V. Šulžikas „Brėmeno muzikantai“, rež. T. Kalvelienė
1976 m. Žemaitė „Petras Kurmelis“, rež. A. Žadeikis
1976 m. Just. Marcinkevičius „Mažvydas“, rež. P. Gaidys
1977 m. V. Miliūnas „Marti“, rež. A. Žadeikis
1977 m. A. Kopkovas „Dramblys“, rež. P. Gaidys
1977 m. A. Migla „Princas ir elgeta“, rež. A. Migla
1978 m. M. Karklelis „Metai“, rež. M. Karklelis
1978 m. M. Gorkis „Dugne“, rež. P. Gaidys
1978 m. S. Prokofjeva „Mažylis ir Karlsonas“, rež. S. Motiejūnas
1979 m. Vydūnas „Pasaulio gaisras“, rež. G. Černiauskas
1979 m. R. Andrašiūnaitė „Tumsius, Dumsius ir Jaunylis“, rež. R. Vikšraitis
1980 m. A. Kurgatnikovas „Kaltė“, rež. R. Vikšraitis
1980 m. Just. Marcinkevičius „Katedra“, rež. P. Gaidys
1980 m. A. Abdulinas „Tryliktas pirmininkas“, rež. M. Karklelis
1981 m. V. Merežka „Proletarinis laimės malūnas“, rež. P. Gaidys
1981 m. V. Tendriakovas „Atpildas“, rež. A. Gromovas-Fadejevas
1982 m. M. Gorkis „Vasa Železnova“, rež. P. Gaidys
1983 m. Šatrijos Ragana „Sename dvare“, rež. K. Kymantaitė
1983 m. V. Palčinskaitė „Aš vejuos vasarą“, rež. A. Ragauskaitė
1983 m. E. Rostanas „Sirano de Beržerakas“, rež. P. Gaidys
1984 m. A. Čchaidzė „Činario manifestas“, rež. M. Karklelis
1984 m. J. Marcinkevičius „Saulė ir jos žemė“, rež. P. Gaidys
1984 m. A. Liobytė „Kupriukas muzikantas“, rež. M. Karklelis
1985 m. M. Karklelis „Tavo akys – akys mano Tėvynės“, rež. M. Karklelis
1987 m. V. Aro „Apskritasis stalas po gaubtu“, rež. P. Gaidys
1988 m. K. Saja „Žemaičių piemuo“, rež. P. Gaidys
1989 m. A. Strindbergas „Tėvas“, rež. P. Gaidys
1990 m. J. Grušas „Herkus Mantas“, rež. P. Gaidys
1991 m. D. Psafas „Reikia melagio“, rež. A. Vizgirda
1991 m. B. Brechtas „Geras žmogus iš Sezuano“, rež. A. Ragauskaitė
1992 m. V. Šekspyras „Venecijos pirklys“, rež. P. Gaidys
1993 m. Žemaitė „Trys mylimos“, rež. K. Macijauskas
1993 m. A. Lindgren „Pepė Ilgoji Kojinė“, rež. V. Vyšniauskas
1994 m. F. Šileris „Marija Stiuart“, rež. R. Steponavičiūtė
1995 m. S. Maršakas „Katės namai“, rež. B. Gražys
1996 m. F. Dürrenmatt „Penktasis Heraklio žygdarbis ir Augėjo tvartai“, rež. R. Atkočiūnas
1996 m. M. Vainilaitis „Kilipštukas“, rež. B. Gražys
1998 m. Ž. Betenkortas „Diena, kai buvo pagrobtas popiežius“, rež. P. P. Fischer
1999 m. T. Vailderis „Naktinio traukinio vagonas „Hajavata“, rež. G. Padegimas
2002 m. Č. Dikensas „Pikviko klubo užrašai“, rež. S. Račkys
2003 m. S. Parulskis „Frank Kruk“, rež. R. Banionis (P. Cvirkos to paties pavadinimo romano inscenizacija)
2003 m. K. Gudonytė „Stebuklų naktis“, rež. K. Gudonytė
2004 m. I. Šeinius „Kuprelis“, rež. K. Macijauskas
2006 m. V. Krėvė „Raganius“, rež. K. Macijauskas
2007 m. K. Saja „Žemaičių stiprybė“, rež. K. Macijauskas
2015 m. H. Ibsenas „Laukinė antis“, rež. R. Rimeikis
2015 m. A. Juozaitis „Karalienė Luizė“, rež. G. Padegimas

Aktorius A. Šimanskis sausio 12 d. bus pašarvotas teatro Kamerinėje salėje.
Atsisveikinti su velioniu bus galima 12 d. nuo 9 val. iki 13 val.
Sausio 12 d. 8 val. Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už velionį.
Urna išnešama 12 d. 13 val. Laidotuvės vyks Grūstės kapinėse, Sedos sen., Mažeikių r. sav.

Long arrow
Grįžti atgal
teatre visada yra
„ką veikti“
Long arrow