Krepšelyje nėra produktų.

#Aktoriai

Gimimo data: 1955 11 05
Gimimo vieta: Irkutsko sritis, Bodaibo raj., Artiomovskas (Rusija)

Išsilavinimas:

1980 m. baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetą. Kurso vadovas – P. Gaidys

Darbas:

Nuo 1980 m. Klaipėdos dramos teatro aktorius

Vaidmenys Klaipėdos dramos teatre:

2017 m. Juvelyras. A. Stasiuk „Naktis“, rež. A. Jankevičius
2017 m. Vasilijus. J. Pulinovič „Elzės žemė“, rež. P. Gaidys
2015 m. Pasakų seklys. K. Macijauskas „Nutikimai Smaližių šalyje“, rež. K. Macijauskas
2015 m. Hardenbergas. A. Juozaitis „Karalienė Luizė“, rež. G. Padegimas
2015 m. Jalmaras Ekdalis. H. Ibsen „Laukinė antis“, rež. R. Rimeikis
2014 m. Tėvas. P. Zelenka „Paprastos beprotybės istorijos“, rež. D. Rabašauskas
2012 m. Danielius. R. Everett „Demonai“, rež. G. Padegimas
2011 m. Leitenantas Rūnis. J. Kesselring „Aršenikas ir seni nėriniai“, rež. P. Gaidys
2009 m. Ilja. P. Gladilinas „Iš miglos išniro angelas“, rež. R. Rimeikis
2007 m. Vyskupas Motiejus. K. Saja „Žemaičių stiprybė“, rež. K. Macijauskas
2006 m. Jankelis. V. Krėvė „Raganius“, rež. K. Macijauskas
2005 m. Olesis. I. Šeinius „Kuprelis“, rež. K. Macijauskas
2005 m. Alberas. N. Simon „Banketas“, rež. P. Gaidys
2004 m. Jankelis. V. Krėvė „Raganius“, rež. K. Macijauskas
2004 m. Olesis (Kuprelis). I. Šeinius „Kuprelis“, rež. K. Macijauskas
2003 m. Teisėjas; Kvintas. S. Parulskis (pagal P. Cvirką) „Frank Kruk“, rež. R. Banionis
2002 m. Tapmenas. Ch. Dickens „Pikviko klubo užrašai“, rež. S. Račkys
2002 m. Gerai apsirengęs. F. Molnár „Lilijomas“, rež. P. Gaidys
2001 m. B. Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis“, rež. P. Gaidys
2000 m. Pavelas Petrovičius Ščerbukas; Osipas. „Nebaigta pjesė“ pagal A. Čechov „Platonovas“, rež. A. Atkočiūnas
1999 m. T. Wilder „Naktinio traukinio vagonas „Hajavata“, rež. G. Padegimas
1998 m. N. Gogol „Vedybos“, rež. V. Pranulis
1997 m. Krivulė. W. Shakespeare „Daug triukšmo dėl nieko“, rež. P. Gaidys
1997 m. Mokytojas. M. Pagnol „Duonkepio žmona“, rež. A. Lebeliūnas
1997 m. Azizas. B. M. Koltes „Sugrįžimas į dykumą“, rež. S. Varnas
1996 m. Kambyzas; Parlamentaras. F. Dürenmatt „Penktasis Heraklio žygdarbis ir Augėjo tvartai“, rež. R. Atkočiūnas
1996 m. Venička. V. Jerofejev „Maskva – Petuškai“, rež. K. Macijauskas
1995 m. Liusjenas. J. Anouilh „Romeo ir Žaneta“, rež. P. Gaidys
1994 m. Cirko direktorius. A. Lindgren „Pepė, Ilgoji Kojinė“, rež. G. Vyšniauskas
1993 m. Žemaitė „Trys mylimos“, rež. K. Macijauskas
1993 m. Pranas Žarėnas. S. Šaltenis „Jasonas“, rež. A. Latėnas
1992 m. Šailokas. W. Shakespeare „Venecijos pirklys“, rež. P.  Gaidys
1992 m. Li. S. Šepardas „Tikrieji Vakarai“, rež. A. Dirda
1991 m. T. Williams „Senasis kvartalas“, rež. P. Gaidys
1991 m. Robertas. H. Pinteris „Išdavystė“, rež. P. Gaidys
1991 m. Jang Sunas. B. Brecht „Geras žmogus iš Sezuano“, rež. A. Ragauskaitė
1990 m. II Kryžiuotis. J. Grušas „Herkus Mantas“, rež. P. Gaidys
1989 m. Daktaras Estermarkas. A. Strindberg „Tėvas“, rež. P. Gaidys
1988 m. Eligijus Montvila; Poručikas. K. Saja „Žemaičių piemuo“, rež. P. Gaidys
1987 m. Šortis. A. Fugardas „Čia gyvena žmonės“, rež. K. Macijauskas
1986 m. Henrikas Mazovietis. V. Krėvė „Skirgaila“, rež. A. Ragauskaitė
1985 m. Baidukas. M. Kulišas „Amžinas maištas“, rež. P. Gaidys
1985 m. Kapitonas Pliumas. Dž. Farkaras „Verbuotojas“, rež. A. Bagatyrytė
1984 m. Pirmas pabrolys. A. Liobytė „Kupriukas muzikantas“, rež. M. Karklelis
1984 m. Badris Lomidzė. A. Čchaidzė „Činario manifestas“, rež. M. Karklelis
1983 m. Jonavičius. Šatrijos Ragana „Sename dvare“, rež. K. Kymantaitė
1983 m. Brisajis. E. Rostan „Sirano de Beržerakas“, rež. P. Gaidys
1983 m. Kaimynas. V. Palčinskaitė „Aš vejuosi vasarą“, rež. A. Ragauskaitė
1982 m. Pavlas Železnovas. M. Gorkij „Vasa Železnova“, rež. P. Gaidys
1982 m. Estragonas. S. Beckett „Belaukiant Godo“, rež. K. Žilinskas
1982 m. Stepanas Bobylis. V. Merežko „Proletarinės laimės malūnas“, rež. P. Gaidys
1982 m. Šeimininkas; Užeigos lankytojas; Medžiotojo mokinys. J. Švarc „Paprastas stebuklas“, rež. R. Vikšraitis
1981 m. Klounas Maciulka; Brolis akrobatas. K. Macijauskas „Linksmieji žmogeliukai“, rež. P. Gaidys
1981 m. Steponas Bobylis. V. Merežko „Proletarinis laimės malūnas“, rež. P. Gaidys
1981 m. Gorodulinas; Ivanas Ivanyčius. A. Ostrovskij „Išminčiai, arba Kiekvienam gudruoliui pakanka kvailumo“, rež. R. Vikšraitis
1980 m. Maris. P. Putninis „Panaktinis ir skalbėja“, rež. S. Džimbinova
1980 m. Kajus Leonidovas; Terentijus; Olegas Pavlovičius. A. Arbuzov „Neatsargūs žaidimai“, rež. P. Gaidys
1980 m. Klounas; Akrobatas; Majoras; Anė. K. Macijauskas „Paskui mėlynąją paukštę“, rež. P. Gaidys
1980 m. Milano hercogas; Protėjas. W. Shakespeare „Du veroniečiai“, rež. P. Gaidys

Režisuoti spektakliai Klaipėdos dramos teatre:

2015 m. K. Macijauskas „Nutikimai Smaližių šalyje“
2010 m. K. Macijauskas „Atrastas lobis“
2007 m. K. Saja „Žemaičių stiprybė“
2006 m. V. Krėvė „Raganius“
2005 m. I. Šeinius „Kuprelis“
2000 m. L. Carroll „Alisa Stebuklų šalyje“
1999 m. H. Ch. Andersen „Sniego karalienė“
1996 m. V. Jerofejevas „Maskva – Petuškai“
1993 m. Žemaitė „Trys mylimos“
1988 m. A. Liobytė „Kuršiukas“
1987 m. A. Fugard „Čia gyvena žmonės“

Režisuoti spektakliai kituose teatruose:

2008 m. D. Fo ir F. Rame „Laisvoji pora“ (Klaipėdos jaunimo teatras „Aušra“)
2007 m. A. Gricius „Palanga“ (Elmshorno Ditchenbiunės teatras, Vokietija)
2006 m. „Stebuklinga lazdelė“ (Šilutės miesto teatras)

Darbai kine ir televizijoje:

2023 m. Liudvikas Stankevičius. „Rygos vartai“, rež. R. Vitkaitis
2020 m. Mokyklos sargas. „Sistema“, rež. A. Eimulis
2014 m. Pirklys. „Muzika lede“, rež. J. Vasiljev
2013 m. Šventikas. „Ana Karenina“, rež. Ch. Duguay
2011–2014 m. Algimantas. „Naisių vasara“, rež. R. Banionis
2000 m. Pirklys. „Elzė iš Gilijos“, rež. A. Puipa
1991 m. Partizanas. „Bilietas iki Tadž Mahalo“, rež. A. Puipa
1988 m. Pranas. „Vilius Karalius“, rež. V. Bačiulis
1986 m. Klebonas. „Žalčio karūna“, rež. B. Talačka
1984 m. Ožaliokas. „Čia mūsų namai“, rež. S. Vosylius
1978 m. Mokinys. „Pasigailėk mūsų“, rež. A. Araminas

Kita veikla:

2020 m. išleista novelių knyga „Debesų žuvys“

Parašytos pjesės vaikams:

2015 m. „Nutikimai Smaližių šalyje“
2010 m. „Atrastas lobis“
1981 m. „Linksmieji žmogeliukai“
1979 m. „Paskui mėlynąją paukštę“

Parašytos inscenizacijos:

2006 m. V. Krėvės „Raganius“
2005 m. I. Šeiniaus „Kuprelis“
2000 m. L. Carroll „Alisa Stebuklų šalyje“
1999 m. Ch. Andersen „Sniego karalienė“
1996 m. V. Jerofejevo „Maskva – Petuškai“

Apdovanojimai:

2015 m. „Auksinis scenos kryžius“ už Tėvo vaidmenį P.  Zelenkos „Paprastos beprotybės istorijos“ (rež. D. Rabašauskas)

Long arrow
grįžti atgal
pasivaikščiok po
mūsų mintis
Long arrow